свържете се с нас 


Подайте ни информация за вашата реализирана кампания или дейност, свързана с разумната мобилност в града.

Име
Име
 

 

Реализация на кампанията в България:

тел.  02/ 955 93 98
pr@eea.government.bg