свържете се с нас 


Подайте ни информация за вашата реализирана кампания или дейност, свързана с разумната мобилност в града.

Име
Име
 

 

Реализация на кампанията в България:
агенция за връзки с обществеността Интеримидж

Катя Димитрова, ръководител на проекта
Ася Моллова, връзки с партньори и медии:

тел: +359 865 05 86