Идея на кампанията


Европейска cедмица на мобилността е кампания на Европейската комисия, която дава възможност да се представят алтернативни начини за устойчива мобилност на жителите на европейските градове и да се предизвика промяна на поведението към устойчиво придвижване. Европейска седмица на мобилността има за цел да ангажира общинските власти и други организации в търсене на въздействие върху проблемите на мобилността и градския транспорт, както и да подобри общественото здраве и качеството на живот.

Част от инициативата са и националните целогодишни информационни кампании в отделни страни-членки на Съюза, подбрани с цел да се развие още повече местния потенциал в областта на градската мобилност и да промени нагласите на обществото към конкретни транспортни въпроси. Акцентът е върху дейностите, които подпомагат информирания избор и комбинирането на начини за придвижване, ефективни както за бюджета ни, доброто настроение и здравословна форма, така и за околната среда. България попада в тази група заедно с Великобритания, Италия, Румъния, Латвия и Гърция. 

У нас дейностите по Европейска седмица на мобилността се координират от Министерство на околната среда и водите.

Цялостната кампания Европейска седмица на мобилността се подкрепя от Генералните дирекции на на Европейската комисия „Мобилност и транспорт“ и „Околна среда“. Разработена е и  обща уеб платформа за популяризирането на устойчивите начини на придвижване в градовете на Европа - www.mobilityweek.eu .

В този портал активистите на кампанията, местните власти, неправителствени организации, граждански обединения, държавни и частни институции, бизнес компании могат да се регистрират и да демонстрират своя принос към Европейска седмица на мобилността, да се възползват от онлайн материали, да споделят идеи, съвети и опит с други заинтересовани страни, да кандидатстват за официално одобрение от Европейския съюз за техни инициативи и да се включат в номинациите за Европейските награди за устойчива градска мобилност

Ако искате да се регистрирате за участие в Европейска седмица на мобилността, можете да го направите тук.

Информация за кампанията в България ще откриете в секция Дейности

Ръководство на добрите практики 2017-2018

 

the-idea.png