всичко, за да се включите


video.png

за общини

Всеки град, в и извън Европа, е поканен да участва в Европейска седмица на мобилността. За да участвате, вашият град трябва да се ангажира с един или повече от трите критерия по-долу. Само официалните местни власти могат да регистрират града за Европейска седмица на мобилността

Като минимум, градът трябва да организира инициатива, свързана с устойчивата градска мобилност (онлайн регистрацията ще бъде отхвърлена при липса на такава дейност). Местните власти, които се ангажират да изпълнят и трите критерия - провеждане на дейности през цялата седмица (16-22 септември), прилагане на постоянни мерки и провеждане на Ден без автомобили, се считат за "Златни участници" и могат да кандидатстват за наградата на Европейска седмица на мобилността. 

Седмица с дейности

Организирайте дейности, които отпразнуват разумното градско придвижване. Тържествата могат да бъдат всякакви - от информационни кабини, през улични игри, до публични лекции - стига да насърчават обществения транспорт, колоезденето и ходенето.

Постоянни мерки

Постоянните мерки мотивират хората да сменят личния си автомобил с екосъобразни начини на придвижване. Тези мерки не е нужно да са скъпи: целта е да покажем ангажимента на града за устойчива градска мобилност.

Ден без автомобили

В деня без автомобили градовете затварят една или повече улици за автомобилно движение и ги отварят за пешеходци, велосипедисти и обществен транспорт. За предпочитане е това да се случи на 22 септември, за да включите града си като част от Световния ден без автомобили. 

Повече информация за трите критерия, включително предложения за тяхното прилагане, може да бъде намерена в Ръководството за 2018г. Той е част от пакета помощни материали, който можете да свалите на български език от тук!   

При регистрацията, може да изберете от менюто опцията за български език. 

ngos.png

ЗА НПО, ФИРМИ, УЧИЛИЩА

Ако правите нещо, за да популяризирате идеята за устойчива градска мобилност, искаме да чуем за това! С регистрирането на дейност тип MOBILITYACTION на общия уебсайт, можете да станете част от кампанията Европейска седмица на мобилността. След като сте се регистрирали, вашите стъпки за насърчаване на устойчива градска мобилност ще бъдат показани в списък на MOBILITYACTIONS. Независимо дали сте решили да работите с вашите съседи или сте работодател, който предприема конкретни действия, за да насърчи вашите служители да използват обществения транспорт, ние се стремим да ви помогнем да споделите успеха си. Ако дейността насърчава промяна в поведението към по-устойчива градска мобилност (със специален фокус върху мултимодалността) и е по-скоро промоционална по своята природа, отколкото техническа (техническите иновации няма да бъдат признати), то тя отговаря на условията за участие. 

За пълните правила, посетете страницата с критерии за допустимост .

Как работи?

Всичко, което трябва да направите, е да създадете потребителски профил и да попълните онлайн формуляра. Разкажете ни за промоционалните действия, които организирате във вашия квартал, град, град, училище, организация или фирма.

Формулярът се попълва само на английски език. 

Каква е ползата за мен?

Искаме да ви помогнем да споделите успеха си с целия свят. Като се присъедините към кампанията Европейска седмица на мобилността, вашите промоционални действия не само ще станат част от по-голяма кампания, но и ще бъдат видими за всички посетители на общия уебсайт www.mobilityweek.eu. За да увеличите видимостта на вашата инициатива, ще ви бъде разрешено да използвате печата на кампанията и свързаните с нея рекламни материали.