Темата на 2018


Всяка Европейска седмица на мобилността е с фокус върху определена тема, свързана с устойчивата мобилност. От местните власти се изисква да организират дейности за своите граждани на базата на тази тема. Постоянните мерки, инициирани през годината, също е добре да подкрепят темата. 

Комбинирай, движи се!

Чрез използването на общи средства за придвижване можем да намалим разходите си и да намалим въглеродния отпечатък. Най-доброто от всичко е, че можем да срещнем нови хора и да направим пътуването по-разнообразно!

Интелигентните технологии, като мобилни приложения и онлайн платформи, спомагат за повишаване на ефикасността на мобилността, спестяване на пари и подпомагане на околната среда. Новите приложения направиха по-лесно от всякога да управляваме заедно мобилността си. 

Проучванията показват, че използването на споделената мобилност може да окаже положително въздействие върху градовете ни: всяка обща кола например намалява трафика с приблизително 15 лични автомобила.

Споделянето ни позволява и да смесваме видовете транспорт по-лесно. Шофиране, колоездене, обществен транспорт - всичко е възможно, когато споделяме.

Европейска седмица на мобилността 2018 отбелязваме стемата "Мултимодалност", под мотото "Комбинирай, движи се!".

Включете се и вие!