Всичко започва
с движение, заедно.

Чрез използването на общи средства за придвижване можем да намалим и разходите си, и въглеродния отпечатък. Новите приложения пък направиха по-лесно от всякога да управляваме заедно мобилността си. А най-хубавото е, че така срещаме нови хора и правим пътуването си по-разнообразно!

Участвай в Европейската седмица на мобилността през цялата година -  разбери тук какво са ползите за теб и за твоя град!  

Можете да изберете български език от иконата "settings".

включи се 
в движението

 
 
 
choice-cover.jpg